Sadownik

Wśród plonów kojarzących się z Polską z pewnością można wyróżnić jabłka, to właśnie one są naszym głównym owocem eksportowym. W 2019 roku Polska była największym unijnym i trzecim na świecie producentem tych owoców. Chcieliśmy nawiązać do tego podczas wyboru tematyki dla naszej gry. Rozgrywka opiera się na alternatywnym sposobie zbierania jabłek. Stylistycznie bazuje na pozytywnych skojarzeniach z sielską atmosferą polskich wsi. Celem gracza jest zebranie jak największej ilości dobrych owoców w ograniczonym czasie.

Link do filmu:
Link do pobrania gry:
Nazwa zespołu:
Robkal Team
Członkowie zespołu:
Kamil Rams, Karolina Grabowska