Shroom of Change

Za granicą końca historii, w kasynie „Przyszłość”, Idee zasiadły przy karcianym stole aby zadecydować o losach Rzeczypospolitej. Trwająca od dawna rywalizacja Siły i Wiary, broniących starego porządku z Bogactwem oraz jego poplecznikami, zostaje przerwana z chwilą gdy wraz z wiatrem nowego jutra nadchodzi Zmiana. Pomimo barwnej i komiksowej warstwy wizualnej, gra porusza głębsze problemy z którymi boryka się nasz kraj. W temacie „Polska w grze” chcieliśmy na równi potraktować słowo „Polska” oraz „w grze”. W naszej interpretacji Polska znajduje się w grze jako cel rywalizacji abstrakcyjnych Ideii reprezentujących pewne aspekty sił wpływających na naszą rzeczywistość. Choć ścierają się one w prostej grze karcianej to stawka jest najwyższa!

Link do filmu:
Link do pobrania gry:
Nazwa zespołu:
RGB Collective
Członkowie zespołu:
Elwira Kowalska, Michał Górecki, Aleksandra Wilk, Tomasz Czuma