The Wagon

The Wagon to historyczna gra logiczna opowiadająca o sporze Michała Drzymały z administracją Królestwa Prus. Nawiązując do prawdziwych wydarzeń, gracz musi tak manipulować pozycją wozu, aby nie stał zbyt długo bez ruchu w pobliżu pruskich urzędników.

Link do filmu:
Link do pobrania gry:
Nazwa zespołu:
Filip Artur Kowalski
Członkowie zespołu:
Filip Artur Kowalski