XIĘGA

XIĘGA to eksperymentalna gra artystyczna, której narracyjna konstrukcja oparta jest o fragmenty wierszy polskich poetów – Andrzeja Bursy, Juliusza Tuwima oraz Stanisława Barańczaka. Każdy z krótkich epizodów stanowi próbę wizualnej interpretacji i autorskiego komentarza do treści utworu. Następujące po sobie akty formują ostatecznie jedną opowieść o uniwersalnym podmiocie egzystującym w Polsce wyrwanej ze znanej nam czasoprzestrzeni. Utwory wspomnianych poetów potraktowaliśmy w pełni jako subiektywny zapis emocji związanych z Polską. Zapis, zawierający w sobie pewien fragment esencji tego co moglibyśmy określić mianem „przeżywania Polski”. Naszym celem było znalezienie ujścia tym wrażeniom wewnątrz struktury gry. Na potrzeby projektu stworzyliśmy animacje non-camera metodą drawn-on-film oraz zaimplementowaliśmy własny system oświetleniowy. Do większych wyzwań programistycznych należały: cross hatch lighting, czyli zastąpienie klasycznego systemu oświetleniowego własnym. Zamiast klasycznego shadingu diffuse, użyliśmy autorskiej implementacji cieniowania kreskowanego. Natężenie kresek zależy od ilości światła odbijanego przez obiekt. Zaimplementowane zostały dwa autorskie shadery: outline dla zaznaczonych obiektów oraz aurora (zorza polarna jest animowana wyłącznie przez vertex i fragment shader). Ponad to muzyczny duet Blokowisko zgodził się na użycie w projekcie jednego z ich utworów – „Ćma”.

Link do filmu:
Link do pobrania gry:
Nazwa zespołu:
Lewd Circus
Członkowie zespołu:
Jakub Hospod, Oskar Kogut, Mateusz Pyska